VANLIGA FYSISKA HÄLSOPROBLEM

Som jag behandlar

Ohälsa behöver inte vara en sjukdom. Ohälsa uppstår när kroppen är i obalans och det finns många olika anledningar till att vi hamnar i obalans. Det är helt okej att ha en diagnos (utom cancer) när man kommer till mig för hjälp men det är inte ett måste. Ibland räcker det med att vi är mer trötta än vanligt som gör att vi söker hjälp för att hitta tillbaka till balans och ny energi.

Jag berättar lite om vanliga orsaker till att människor söker hjälp hos mig.

TRÖTTHET & UTMATTNING

När vi upplever ökad trötthet och har svårt att återhämta oss trots tillräckligt med sömn har vi troligtvis för lite av de energigivande näringsämnen i kroppen som är avgörande för att vi ska kunna producera ATP i våra celler, alternativt utmattade binjurar. Ökad stress och fysisk/mental belastning under längre tid gynnar dessa tillstånd. Även kosten kan spela en stor roll.

Hårmineralanalys ger svar på tillgången på de energigivande mineralerna. Beroende på vilken nivå av stress som finns med i bilden är en kombination med mental coaching är att rekommendera.

HORMONELL OBALANS

För kvinnor är den hormonella balansen en viktig pusselbit för att må både fysiskt och mentalt bra. PMS som står för premenstruellt syndrom är vanligt förekommande hos unga kvinnor men kan även förekomma senare i livet. Hormonerna i kroppen påverkas av tillgång på näring och de näringsämnen som stimulerar bildandet av könshormonerna östrogen och progesteron behöver vara i balans för att menscykeln skall fungera utan obehag. När obalans uppstår påverkas många funktioner i kroppen och det är inte bara den hormonella balansen som upplevs som jobbig.

Hårmineralanalys ger svar på tillgången av näringsämnen som är delaktiga i bildandet av könshormonerna östrogen och progesteron och balansen mellan dessa.

IBS -IRRITATED BOWEL SYNDROME

Irritated bowel syndrome är ett samlingsnamn för olika magproblem som inte kunnat diagnosticeras, dvs okänd anledning.

Mag-och tarmproblem kan bero på många olika faktorer. En vanlig anledning till magproblem är nedsatt matsmältning. Vi tror ofta att vi inte tål vissa livsmedel, vilket det också kan vara, men det är oftast lång tids ensidigt ätande av vissa livsmedel som skapar ett sämre fungerande system på grund av begränsad tillgång på näring. Näringsämnen behövs för att matsmältningsprocessen ska fungera och om tillgången på näring är dålig kommer också nedbrytningen och utvinningen av viktiga näringsämnen fungera sämre. Stress, ätstörningar, läkemedel, p-piller, alkohol, socker och raffinerad kost kan också skapa dessa problem och ligga till grund för obalansen.

Hårmineralanalys ger svar. Beroende på vilken nivå av stress som finns med i bilden är en kombination med mental coaching att rekommendera.

ALLERGIER

Allergier är vanligt. Det kan vara luftburna som pollen och pälsdjur, det kan vara kostrelaterade som nötter och kärnfrukter och det kan vara kemiska som parfym. Alla allergier är inte “botbara” men de vanligaste som pollen och pälsdjur beror oftast på näringsobalanser. Vissa mineral i kroppen verkar som ett naturligt antihistamin och har man för lite av dessa ökar risken för att kroppen ska utsöndra histamin och ge allergiska reaktioner. Nedsatt matsmältning kan också ligga till grund, så som nedsatt proteinnedbrytning.

Hårmineralanalys kan ge god insikt hur man kan undvika dessa reaktioner genom kost och kosttillskott.

NEDSATT IMMUNFÖRSVAR

När immunförsvaret är nedsatt kan vi uppleva återkommande förkylningar och virusinfektioner av olika slag men även bakteriella infektioner kan vara ett problem. Immunförsvaret är beroende av vissa näringsämnen för funktion och för att upprätthålla god energi och avgiftning i levern. Vi kan få i oss mikrober genom kosten men mer vanligt är det att vi skapat näringsobalanser genom kost och livsstil och på så sätt kan vi inte upprätthålla god hälsa.

Hårmineralanalys ger god insikt och svar. Balansen mellan bakterier, virus och svamp är avgörande för en god hälsa. Dessa påverkas starkt av kosten och tillgången på näring.

SKÖLDKÖRTELOBALANS

Sköldkörteln utsöndrar hormoner som påverkar vår ämnesomsättning. Näringsämnen styr om hormonerna tas upp i för stor utsträckning eller i för låg. detta ger olika kroppstyper.

Vid en långsam ämnesomsättning bryts maten ner sakta, ger symtom som förstoppning, torr hud och hår, trötthet, håravfall, frusenhet, kalla händer och fötter, tendens till övervikt främst rumpa och lår.

En snabb ämnesomsättning ger snabb nedbrytning av maten, frekventa besök på toaletten, varm kroppstemp, lätt att svettas, stresstålig och övervikt på mage främst.

Hårmineralanalys ger svar på vilken ämnesomsättning du har, dvs hur aktiv din sköldkörtel är. Kosten har här stor inverkan och du kan uppleva stor skillnad vid kostomläggning.

BLODSOCKERBALANSEN

Blodsockret påverkas av den kosten vi äter men även tillgången på insulin från bukspottskörteln, mineralerna krom, magnesium och kalcium. Dessa har en stark inverkan på hur din kropp kan hantera blodsocker. Personer med långsam ämnesomsättning har oftast mer problem med lågt blodsocker och de som har snabb ämnesomsättning har oftare högt. Av den anledningen behöver man anpassa sin kost till vilken man tillhör för att kunna optimera sitt blodsocker, sin energi och hälsa. Både lågt och högt blodsocker ökar inflammatorisk processer.

Hårmineralanalys ger god insikt och svar på vilken ämnesomsättning du har och balansen mellan de mineralerna som styr.

MATSMÄLTNINGEN

Väldigt många människor idag tror sig äta bra och tar kosttillskott utan att vara medvetna om de tas upp i matsmältningsprocessen. Kosten kan innehålla mer pesticider än näring och det skapar sämre möjligheter för kroppen att fungera. Matsmältningsfunktionen är beroende av vissa näringsämnen och ett exempel är natrium, som är ett mycket viktigt mineral för saltsyra-produktionen, men eftersom människor är rädda för salt, har de flesta brist på detta mineral. Det leder till matsmältningsproblem och även näringsbrister. Det kan också ge obehag när man äter, vilket kan feltolkas som att man inte tål viss mat. Vanligt med förstoppning eller diarre. Bakteriefloran i tarmen blir också negativt påverkad och vilket kan ge effekter på vårt immunförsvar och ökad risk för inflammatoriska processer i tarmen.

I en hårmineralanalys får du insikt i din matsmältningsfunktion och på vilket sätt du kan stötta den. Det gynnar hela din hälsa och är grundläggande för att vi ska kunna leva.

TUNGMETALLER

Tungmetaller får vi naturligt i oss lite genom den kosten vi äter men främst kommer tungmetaller in i vår kropp genom läkemedel, vacciner, amalgan, tobak och antiperspiranter. Andra källor kan vara industri och verkstäder. När vi jobbar i miljö där tungmetaller florerar, absorberas dessa genom huden och lungorna. De vanligaste är bly, kvicksilver och aluminium. Dessa är skadliga för kroppen och ökar oxidation av våra celler. Tungmetaller lagras in i våra organ och i olika vävnader om kroppen inte lyckas att göra sig av med dem. De är för skadliga för blodet, därför finns de i vår vävnad. Även järn, koppar och kobolt (som är näringsämnen men skadliga i stora mängder), är intressanta att titta på.

I en hårmineralanalys får du information om det eventuellt finns tungmetaller som belastar dig.

Holistisk hälsa

Nina Jonasson

nina@holistiskhalsa.nu

BG:5082-8854

Orgnr: 559038-8384

0704-973560