OLIKA HUDPROBLEM

Som jag behandlar

Har du hudproblem som inte fått någon diagnos? Oavsett diagnos eller inte så är det beroende på vem vi är och hur vi reagerar på obalanser i huden/kroppen som skapar symtom. Det innebär att vi är olika och kan kräva olika behandling som du kan läka genom kost och näring. Du behöver bara ta reda på vad det är som orsakar ditt problem och en hårmineral-analys kan ge dig svaret på det!

AKNE.

Akne räknas inom sjukvården som en bakteriell hudsjukdom och behandlas vanligen med antibiotika, där tetracyklin är det vanligaste. Tetracyklin motverkar att bakterier förökar sig och har inte någon avdödande effekt. Väldigt många som tar denna antibiotika under längre tid får mycket biverkningar som matsmältningsproblem, nedsatt immunförsvar och utvecklar även överkänslighet mot vissa livsmedel. Detta beror på att även de goda bakterierna i våra tarmen är blir negativt påverkade och kan inte förutsätta en god matsmältning. Detta gynnar även svamp-och virusinfektioner.

Ett annat läkemedel mot akne är Isotretionin. Den aktiva substansen i detta läkemedel är syntetiskt A-vitamin. A-vitamin är viktigt för att huden som organ ska fungera optimalt och dess närvara i kroppen är avgörande för att zink ska tas upp, vilket också är ett viktigt näringsämne för huden. Biverkningarna är svåra på grund av att det är syntetiskt och dessutom giftigt i stora doser och därmed påverkar levern negativt.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Akne är ett symtom på att någonting i kroppen inte fungerar optimalt vilket leder till nedsatta funktioner i huden och att kroppen behöver huden för att göra sig av med gifter. Huden är ett av våra viktiga avgiftningsorgan tillsammans med tarmen, lungorna, levern och njurarna. Det som kan påverka kroppen negativt och skapa ökade mängder gifter är:

1. Näringsfattig och raffinerad kost

2. Stress

3. Tungmetaller/alkohol/tobak

4. Näringsbrister/obalanser

5. Hormonell obalans

6. Tillsatser och miljögifter i maten

7. Läkemedel/p-piller

8. Svamp/virus/bakterieinfektion

I en hårmineral-analys får du god insikt i vad det är du behöver förändra via kost och näring. Ibland fördelaktigt med ytliga behandlingar på klinik.

ROSACEA.

Inom sjukvården är diagnosen rosacea en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Även som med akne är antibiotika och ibland isotretionin en vanlig behandling, beroende på hur mycket pustler som är inblandade. Det finns receptfria hudvårdsprodukter som rekommenderas. De uppmanar även till att undvika viss kost/dryck som kan stimulera en ökad rodnad och inflammation.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Rosacea är inte en kronisk hudsjukdom, det är ett tillstånd i huden orsakad av en inflammation som kommer inifrån. Om du fått diagnosen rosacea eller har känslig hy med rodnader och/eller ytliga blodkärl grundar sig symtomen på en inflammatorisk process i kroppen orsakad av bakterier, virus, svamp, tungmetaller och/eller näringsbrister. Det finns även näringsämnen som, när de finns i för stor omfattning i våra celler, kan orsaka rodnad och dermatit (inflammatoriskt hudtillstånd). Den inflammatoriska processen pågår oftast i magen och påverkas därför starkt av vad du äter och dricker. Vid inflammatoriska processer i kroppen påverkas immunförsvaret och den goda bakterie-floran blir nedsatt. Det gör att man ofta även har matsmältningsproblem och utvecklar reaktioner på kost.

Livsstilen med mycket stress/oro påverkar och har försurande effekter på vår vävnad, vilket kan öka utvecklingen av luftburna allergier. Söt-sug och blodsockerobalanser är också ett tecken på låggradig inflammation.

En hårmineral-analys ger god insikt i vad du behöver förändra/förbättra via kost och näring för läkning. Inte ovanligt att stress är inblandat och att livsstilsförändringar kan vara viktiga för läkning. Läs mer om detta på sidan mental hälsa

EKSEM.

Det finns flera olika typer av diagnos på eksem men alla orsakas av en inflammation i huden som gör den torr, röd och kliande.

– Seborroiskt eksem

– Atopiskt eksem

– Kontakteksem

Inom sjukvården vet man inte varför eksem uppstår och behandlingarna består ofta av kortison och feta krämer. Dessa behandlingar är tillfälliga och ger ingen bestående effekt och orsaken till problemen kan endast stöttas genom allergitester framförallt vid kontakteksem. Man ser också samband mellan seborroiskt eksem (främst i hårbotten och ögonbryn) och svampinfektion. Detta behandlar man med mjällschampo och/eller svampmedel för huden, vilka endast behandlar detta problem lokalt.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Eksem är ett hudproblem som kan bero på många orsaker, men alla är behandlingsbara.

Vanlig orsak är att näringstillgången i huden är nedsatt och gör att huden inte kan fungera optimalt som organ. Huden är nära besläktad med våra slemhinnor och om vi har problem med matsmältningen eller en pågående inflammation i matsmältningskanalen orsakar detta också eksem. Det är även vanligt att personer med eksem har luftburna allergier och/eller kostrelaterade allergier på grund av påverkade slemhinnor.

Eksem som orsakas av en svamp måste behandlas inifrån, det hjälper inte att endast behandla huden.

Det finns även näringsämnen som kan orsaka torr hud och har man då för mycket av ett näringsämne kan detta skapa oförmåga för hudcellerna att fungera som ett organ. I varje cell är näringsbalansen avgörande för god funktion.

I en hårmineral-analys får du god insikt i vad du behöver förändra/förbättra via kost och näring. När eksemet sitter som på bilden är stress (livsstil/livsval) inblandat. Läs mer om mental hälsa HÄR.

PIGMENT.

Hyperpigmenteringar eller överskott av pigment förklaras med ökad solexponering eller solskada. Inom sjukvården behandlar man inte detta. Man rekommenderar att använda hög solskyddsfaktor. Kallas även lentigo solaris.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Man kan absolut få pigmentfläckar efter solskador men det kan även bero på andra orsaker. Chloasma, som främst visar sig i panna och överläpp har inget med solen att göra, även om det stimuleras av sol. De vanligaste orsakerna är:

– Näringsobalanser, framförallt de näringsämnena som är inblandade i bildandet av våra könshormoner östrogen och progesteron

– Svampinfektion orsakad av näringsobalanser, antibiotika, p-piller, koppar-spiral eller andra hormonella läkemedel, högt intag av socker

– Graviditet, kroppen förändrar näringsupptaget under den senare delen av graviditeten vilket ofta leder till ökad pigmentering

– Näringsbrist och/eller inflammatoriska processer

– Boende i mögelhus

Personer med hyperpigmentering kan även må sämre fysiskt men även mentalt på grund av denna obalans i kroppen. Näringsämnen påverkar våra mentala funktioner och obalanser ger sämre mående och energi.

Det hjälper oftast inte att använda hög solskyddsfaktor, fläckarna uppkommer ändå och det beror på att detta melanin stimuleras näringsmässigt. En hårmineral-analys ger svar. Kräver kost-och livsstilsförändringar för att förbättras.

PERIORAL DERMATIT..

Diagnosen PD får man om man har rodnad och utslag kring munnen, från näsan ner och på hakan. Denna hudsjukdom uppstår utan konkret anledning men kan förvärras av parfymerade produkter, peelingar och mycket smink. Man rekommenderar att man undviker parfymerade produkter, peelingar, kortison och feta krämer. Man behandlar PD med antibiotika. PD kan även uppstå kring ögonen.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Denna hudåkomma är en reaktion på en stressad kropp. Stress innefattar högt intag av raffinerad kost, näringsbrister, infektioner (virus, svamp, parasiter eller bakterier) och/eller inflammationer, ökad utsöndring av stresshormoner på grund av plötslig chock eller oro som orsakar en försurning av kroppen och belastar dina njurar.

Om problemet funnits under längre tid kan det bero på en låggradig inflammation orsakad av näringsbrister och/eller en infektion i kroppen, vanligtvis orsakad av mycket raffinerad kost som mjöl, socker och alkohol eller långvarig stress alternativt utbrändhet.

I en hårmineral-analys får du god insikt i vad du behöver förändra/förbättra via kost och näring för läkning. Stress är inte sällan inblandat och beror på vår livsstil/livssituation. Läs mer här om mental hälsa.

PSORIASIS.

Psoriasis är en sjukdom som ger utslag på huden men även andra besvär. Orsaken är en alltför snabb tillväxt av hudceller och en låggradig inflammation i kroppen. Det finns olika former av psoriasis. De flesta går inte över men kan försvinna i perioder med hjälp av olika behandlingar.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Psoriasis är en hudförändring som är väldigt starkt relaterat till ett ohälsosamt pH-värde i kroppen som omöjliggör att huden fungerar optimalt. Svamp trivs också väldigt bra när kroppens pH-värde ställs ur funktion och många mineraler, som är basiska och viktiga för att hudens och kroppens funktioner kan fungera, saknas.

Psoriasis göds av försurande kost som socker, alkohol, mjöl, kaffe, salt och kött. Stress är väldigt triggande och även försurande, och användning av läkemedel kan också påverka negativt.

Kräver kost-och livsstilsförändringar för att förbättras. Psoriasis är en ganska allvarlig symtom på en kropp i obalans. Både hårmineral-analys för biokemisk läkning i den fysiska kroppen men även den mentala hälsan (livsstil/livsval) är viktig här. Läs mer om et HÄR:

“Det holistiska synsättet betyder att man ser till helheten, det vill säga att man vid exempelvis en sjukdom strävar efter att förstå delarna i relation till helheten och sätta människan och hennes handlingsförmåga i ett sammanhang.”

URTICARIA.

Nässelfeber uppkommer oftast plötsligt av en okänd anledning, utslagen är oftast upphöjda, runda och röda och kliar sen kan de gå över till att bli vita med omgivande rodnad. Utslagen försvinner inom några timmar utan att ge ärr. Ibland har patienten magont.

Man tror att utslagen kan komma i kombination av en reaktion på något livsmedel men även i samband med en infektion och/eller läkemedelsbehandling, vanligast är reaktion på penicillin. Även B-vitaminer kan orsaka detta.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Nässelfeber är en reaktion från magen och kan absolut vara en reaktion från ett livsmedel, läkemedel, kosttillskott, tillsatser i maten med mera. Reaktionen kommer av att tarmens bakterieflora är så nedsatt att den inte kan hantera ämnet den reagerar på. Bakterierna är viktiga för en god matsmältning men även upptag av näringen och tillverkningen av vissa B-vitaminer. Om man reagerar på B-vitaminer kan det bero på att de är utvunna från öl-jäst. Har man en svampinfektion, vilket är vanligt vid nedsatt bakterie-flora, kan man reagera på detta sätt.

Låg saltsyra-produktion och/eller saltsyrahämmande mediciner som omeprazol ökar risken för att utveckla svamp-infektioner och nedsatt bakterie-flora och skapar också sämre matsmältning och immunförsvar.

Alla läkemedel och p-piller påverkar också bakteriefloran och näringsupptaget negativt när man tar dessa under längre tid vilket kan leda till ökade hudproblem.

Om man har problem med återkommande urticaria bör man utvärdera var problemet kommer ifrån.

Kräver kost-och livsstilsförändringar för att förbättras. En hårmineral-analys ger god insikt i den biokemiska balansen för att förändra/förbättra detta tillstånd.

RODNAD I HANDFLATA/FOTSULA

Inom sjukvården kallas detta palmarerythem. Det innebär rodnad i del eller hel handflata. Kan bero på scharlakansfeber, graviditet, leversjukdom, rematoid artrit, hypertyreos och kemoterapi-behandling. Finns ingen specifik behandling.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Rodnad i händer alternativt fotsulor beror på att något ämne skapar ”förgiftning” och påverkar kroppens avgiftningsorgan negativt. Det kan vara både ett näringsämne tex kobolt, eller en tungmetall.

Rodnaden visar på att kroppen behöver avgiftas från detta skadliga ämne och det effektivaste är att göra en hårmineral-analys för att fastställa vilket ämne det handlar om och även försöka att hitta källan varifrån det kommer. Vanligt är från vårt dricksvatten men det kan även vara teer, keramik, glas, industri med mera.

En hårmineral-analys ger god insikt och information om den biokemiska obalansen och goda rekommendationer kring kost och näring för läkning.

SVAMP.

Svampinfektioner på huden behandlas med lokala mjällschampo alternativt med receptfria eller receptbelagda läkemedel avsedda för svampinfektioner. Utanpå-behandlingar behandlar svampinfektionen lokalt. Läkemedel kan vara effektiva men motverkar inte att svampinfektionen kommer tillbaka.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Svampinfektioner på huden orsakas av en svampinfektion som ursprungligen startats i tarmen och spridit sig till andra organ. En svampinfektion kan uppstå av flera olika bakomliggande orsaker, de vanligaste är:

– Antibiotika-behandling

– Raffinerad kost, främst mjöl och socker

– P-piller, hormon-spiral och koppar-spiral

– Högt koppar i dricksvattnet

– Näringsbrister

– Nedsatt bakterie-flora

– Nedsatt saltsyra-produktion

– Stress

– Mögelhus

För att framgångsrikt behandla en svampinfektion behöver man titta på alla de bakomliggande orsaker som kan lett till infektionen. Kosten, livsstilen och användandet av läkemedel/hormoner, matsmältningen och eventuella miljöer man rör sig i som kan vara angripna av mögel.

En svampinfektion påverkar inte bara kroppen fysiskt utan kan även ge mental förändringar som humörsvängningar, trötthet, blodsocker-obalanser, söt-sug, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och gråtattacker.

Allvarligare symtom kan vara ätstörningar och drogberoende.

En hårmineral-analys ger svar på den biokemiska obalansen som är viktig att förbättra för att balansen mellan bakterier, virus och svamp gynnas av tillgången på näring. Finns sockerberoende eller andra beteende är även den mentala hälsan viktig för läkning.

KLÅDA.

Klåda kan vara ett väldigt diffust problem för det är inte alltid att det syns någon förändring på huden. Ibland kan det finnas förändringar eller plitor som är svåra att diagnosticera och inte så lätta att behandla, åtminstone inte utifrån.

Klåda kan även finnas tillsammans med flera av de hudproblem jag skrivit om, det variera från fall till fall.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Klåda på huden är ofta en symtom på en belastad/förgiftad kropp. En näringsämne som blivit för dominant i kroppen kan orsaka förgiftningsreaktioner liksom en tungmetall kan göra.

Därför är en hårmineral-analys ett mycket bra verktyg för att se obalansen mellan dina näringsämnen och hur du kan vända på den genom kost och kosttillkost.

SEBORRE.

Inom sjukvården behandlas denna typ av hudirritation/eksem i hårbotten och/eller ögonbryn/skägg ofta med svamphämmande schampo.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Svampinfektion kan mycket väl skapa seborré men ursprunget är inte bara på huden utan även i kroppen. Balansen mellan bakterier, virus och svamp avgörs av balansen mellan näringsämnen och även vilken kost som dessa mikrober har tillgång till. Även skorv hos barn kan bero på samma obalans.

I en hårmineral-analys ser man balansen mellan bakterier, virus och svamp och kan då genom att tillföra näring som motverkar svampinfektionen och som gynnar bakterierna, återställa balansen. Även kosten har en inverkan på obalansen och kan behöva att justeras för god effekt och hållbarhet.

TORR HUD.

Torr hud är det många som lider av och speciellt påtagligt blir det på vintern och när vi vistas mycket inomhus i torra utrymme. Vid torr hud brukar man försöka att lösa det genom fetare krämer som ofta kan hjälpa, åtminstone kortsiktigt.

NÄRINGSMEDICINSK ASPEKT

Väldigt torr hud och även torrt hår kan uppstå när vi har ett överskott av kalcium i våra vävnader, vilket är ganska vanligt. Det leder också till förtidigt åldrande av huden. Även överskott av magnesium har visat sig kunna ge extrem torrhet men är mer ovanligt. Dessa två näringsämne är viktiga att de är i balans. De påverkar inte bara vår hud utan även muskler, skelettet, tänder, blodkärlen, matsmältningen och blodsocker-balansen. Med ålder minskar också fukthalten.

Fettsyrorna i kroppen är också viktiga för en smidig hud. Omega 3, 6 och 9 är viktiga för våra vävnaders smidighet och påverkar därför också vår hud och dess smidighet.

Hårmineral-analys ger god insikt i balansen mellan dessa näringsämne.

LICHEN RUBER

Det finns många varianter av denna hudåkomma. Inom sjukvården är orsaken okänd och man behandlar med kortison och immunnedsättande mediciner.

Jag har behandlat denna hudåkomma framgångsrikt och sett att sambandet ligger i leverns möjlighet att göra sig av med gifter och/eller näringsämnen som i för stora mängder kan skada våra celler. Detta orsakar klåda på huden. Dessa näringsämnen är bla. koppar, kobolt och järn. Men även gifter/metaller från industrin och tobak tex aluminium, kadmium, kvicksilver och bly.

Kräver en längre tids avgiftning. Men är behandlingsbart och behöver inte vara kronisk. Svar på dessa obalanser får du i en hårmineral-analys.

Holistisk hälsa

Nina Jonasson

nina@holistiskhalsa.nu

BG:5082-8854

Orgnr: 559038-8384

0704-973560